Disclaimer

Inhoud

Thiry Paints besteedt veel zorg aan de creatie van deze website, maar garandeert echter niet de correctheid van de informatie. De gebruiker is zich er eveneens van bewust dat de informatie kan veranderen zonder dat hij daarvan van tevoren op de hoogte wordt gebracht. Daarom kan Thiry Paints niet aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van de site of voor het gebruik dat hiervan wordt gemaakt. Wanneer Thiry Paints verwittigd wordt van fouten of onvolledigheid van gegevens, dan zal Thiry Paints onmiddellijk overgaan tot verbetering of aanvulling.
In het geval dat links tot stand worden gebracht met andere sites, bijvoorbeeld met behulp van zoekinstrumenten, is Thiry Paints niet aansprakelijk voor de inhoud en het bestaan van deze andere sites. Eenieder die gebruik maakt van deze opzoekingsinstrumenten is zich ten volle bewust van het feit dat internet materiaal bevat dat tegen de goede zeden indruist en dat schadelijk kan zijn, en erkent dat Thiry Paints geenszins in staat is toezicht uit te oefenen op dergelijk ongeoorloofd of schadelijk materiaal. Thiry Paints kan niet aansprakelijk worden gesteld voor fouten in adressen van websites of domeinnamen op deze site.
Opgelet: wanneer we op deze website de voornaamwoorden 'hij' en 'zijn' gebruiken, bedoelen we hier ook 'zij' en 'haar' mee. De keuze voor een consequent gebruik van mannelijke voornaamwoorden, betekent niet dat we geen belang hechten aan diversiteit. Het is een louter praktische overweging, in functie van de leesbaarheid.

Klantendienst

Heb je vragen? Dan kan je terecht bij onze klantendienst op het nummer 016 234992 (elke werkdag van 8 tot 18 uur).

Toegankelijkheid

Thiry Paints heeft ervoor gezorgd dat deze website toegankelijk is voor alle bezoekers. De site beantwoordt aan de nieuwste normen en voorschriften voor websites en werd getest met verschillende browsers.

Laden
Laden